EN
FB

Amnesty International ke Gaze: Vyšetřování ukázalo válečné zločiny v Rafáhu během masakru na „černý pátek“

Objevení nových důkazů ukazujících na válečné zločiny i potenciální zločiny proti lidskosti vyžaduje urgentní šetření.

Nové důkazy o tom, že se izraelské síly dopustily válečných zločinů v rámci odplaty za zajetí izraelského vojáka, byly dnes zveřejněny ve společné zprávě Amnesty International a společnosti Forensic Architecture. Důkazy, které zahrnují podrobnou analýzu obrovského množství multimediálních materiálů, naznačují, že je možné považovat systematický a zřejmě úmyslný letecký a pozemní útok na Rafáh, jenž způsobil smrt 135 civilistů, za zločin proti lidskosti.

 

Zpráva, ‘Černý pátek’: Masakr v Rafáhu během konfliktu Izrael/Gaza v roce 2014, představuje výsledek špičkové vyšetřovací techniky a analýzy, jejímž průkopníkem je společnost Forensic Architecture s výzkumným týmem sídlícím v Goldsmiths, University of London.

Existují pádné důkazy o tom, že se izraelské síly během jejich vytrvalého a masivního bombardování obytných oblastí Rafáhu dopustily válečných zločinů. V této snaze zmařit zajetí poručíka Hadara Goldina došlo k projevům šokující lhostejnosti vůči životům civilistů. Izraelci provedli řadu nepřiměřených či bezhlavých útoků, které se nepodařilo nezávisle vyšetřit,“ prohlásil Philip Luther, ředitel Amnesty International pro Střední východ a Afriku.

Tato zpráva představuje naléhavou výzvu pro vykonání spravedlnosti, která nesmí být ignorována. Kombinace analýzy stovky fotografií a videí, stejně jako satelitních snímků a svědectví od očitých svědků, poskytuje přesvědčivý důkaz o závažném porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany izraelských sil, které je třeba prošetřit.“

Za účelem vytvoření chronologického popisu událostí z 1. srpna, kdy izraelská armáda zrealizovala kontroverzní a utajenou operaci „Hannibal“ v odpověď na zajetí poručíka Hadara Goldina, bylo vojenským a dalším odborníkům předloženo obrovské množství shromážděných důkazů. Podle směrnice „Hannibal“ mohou izraelské síly na zajetí vojáka reagovat intenzivní palebnou sílou i přes riziko zmaření jeho života nebo života civilistů v okolí. Jak zpráva ukazuje, uplatnění směrnice v praxi vedlo k uskutečnění nezákonných útoků na civilisty.

Poté, co byl poručík Hadar Goldin zajat, izraelské síly, zdá se, vyhodily knihu pravidel a uplatnily zcela neuhlazenou politiku s ničivými následky pro civilisty. Cílem bylo zmařit jeho zajetí za každou cenu. Povinnost přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo ztrátám na životech civilního obyvatelstva, byla zcela opominuta. Celé okresy Rafáhu, včetně hustě obydlených oblastí, byly bombardovány bez rozlišení civilistů a vojenských cílů,“ řekl Philip Luther.

Divokost útoků, které pokračovaly poté, co byl poručík Goldin 2. srpna prohlášen za mrtvého, napovídá tomu, že byly z části motivovány touhou potrestat populaci Rafáhu jako pomstu za poručíkovo dopadení.

Intenzivní bombardování

Krátce před zajetím poručíka Goldina dne 1. srpna 2014 bylo oznámeno příměří, tudíž se mnoho civilistů vrátilo do svých domovů - věřili, že je to bezpečné. Zatímco se v ulicích pohybovali lidé, bez varování začalo masivní a dlouhotrvající bombardování. Mnozí lidé, zejména ti ve vozidlech, se stali cíli. Ten den se později stal v Rafáhu známým jako „černý pátek“.

Očitá svědectví popisují děsivé scény chaosu a paniky jako z pekla, které byly způsobeny tryskáči F-16, drony, vrtulníky a palnou silnou, která se snášela na pěší civilisty nebo vozidla, stejně jako na sanitky a jiná vozidla evakuující raněné.

Jeden svědek popsal tehdejší útok jako pokus rozdrtit civilní obyvatelstvo Rafáhu, a zároveň ho přirovnal ke „stroji, který bez milosti dělal mleté maso z lidí“.

Špičková forenzní analýza

V rámci tohoto šetření byla očitá svědectví popisující krveprolití v Rafáhu doplněna stovkami fotografií a videí pořízených z různých zdrojů a více míst, stejně jako nově získanými satelitními snímky ve vysokém rozlišení od Amnesty International.

Tým výzkumníků společnosti Forensic Architecture použil k analýze těchto důkazů řadu sofistikovaných technik. Aby časově a prostorově zařadili útoky, zkoumali ukazatele času v obraze - mezi nimi např. úhel stínů nebo tvaru a velikosti sloupců kouře, které fungují jako „fyzické hodiny“. Jednalo se o proces známý jako geo-synching.

Analýza odhaluje, že dne 1. srpna byly izraelské útoky na Rafáh cíleny na několik různých míst, kde bylo údajné umístění poručíka Goldina. Útok byl proveden bez ohledu na bezpečí civilistů, což naznačuje, že útok dokonce mohl být veden se záměrem poručíka zabít.

Výzkumníci s pomocí vojenských odborníků byli schopni potvrdit, že během nejhoršího incidentu byly na jednopodlažní budovu v al-Tannur ve východním Rafáhu shozeny dvě jednotunové bomby (tedy největší bomby z arzenálu izraelského letectva). V době tohoto silně nepřiměřeného útoku se v bezprostřední blízkosti nacházely desítky civilistů.

„Divokost útoku na Rafáh ukazuje na krajní opatření izraelských sil, které byly ochotny přijmout, aby zabránily zajetí jednoho živého vojáka - a nespočet palestinských civilních životů bylo za tímto jediným cílem obětováno,“ uvedl Philip Luther.

Analýza dostupných fotografií, videí a dalších multimediálních důkazů od očitých svědků byla rozhodující pro vyšetřování možných porušení zákona, jelikož izraelské orgány od roku 2014, kdy konflikt začal, odepírají Amnesty International přístup do pásma Gazy.

Společnost Forensic Architecture kombinuje nové architektonické a mediální technologie za účelem rekonstrukce složitých incidentů na základě stop, které během konfliktu zanechá násilí na budovách. Architektonické modely nám umožňují propojit kousky důkazů, jako jsou obrázky, videa nahraná na sociálních médiích a střípky svědectví, za účelem virtuálně rekonstruovat vývoj akcí,“ vysvětlil Eyal Weizman, ředitel Forensic Architecture.

Útoky na nemocnice a lékařské pracovníky

Analyzované satelitní snímky a fotografie ukazují na krátery v místě nemocnic a poškození sanitek, což nasvědčuje opakovanému útoku. Takové napadení je v rozporu s mezinárodním právem.

Místní lékař popsal, jak poté, co útoky zintenzivněly, začali zoufalí pacienti prchat z nemocnice Abu Youssef al-Najjar. Někteří z nich byli vyvezeni na postelích, mnoho z nich stále nitrožilně připojeno k zařízením. Mladý chlapec v sádře se vlekl po zemi, aby se dostal pryč.

Ambulance vezoucí zraněného starého muže, ženu a tři děti vzplanula po zásahu střelou z dronu. Zranění lidé i lékařští pracovníci byli uvězněni uvnitř a uhořeli. Jaber Darabih, zdravotník, který poté dorazil na místo, popsal zuhelnatělé ostatky těl slovy: „Bez nohou, bez rukou… vážně popálené“. Naneštěstí později zjistil, že jeho vlastní syn, dobrovolnický zdravotník, byl mezi těmi, kteří zahynuli v sanitce.

„Atakováním sanitek a útočením v blízkosti nemocnic Izrael ukazuje zjevné pohrdání válečnými zákony. Úmyslné útočení na zdravotnická zařízení a lékařské pracovníky je považováno za válečný zločin,“ řekl Philip Luther.

Ukončení beztrestnosti

Šetření událostí z Rafáhu přináší některé z nejvíce přesvědčivých důkazů o závažném porušení mezinárodního humanitárního práva včetně válečných zločinů během konfliktu.

V předchozích zprávách upozornila Amnesty International na porušování zákonů z obou stran, a to včetně systematických útoků ze strany Izraele na obydlené domy civilistů a jeho svévolné ničení civilních vícepodlažních budov; dále včetně bezohledných a přímých palestinských útoků na izraelské civilisty, stejně jako na hromadné zabíjení Palestinců v Gaze.

Ani rok po začátku konfliktu izraelské orgány nedokázaly provést věrohodné, nezávislé a nestranné vyšetřování ve věci porušování mezinárodního humanitárního práva. Omezené izraelské vojenské šetření některých akcí v Rafáhu ze dne 1. srpna neurčilo odpovědnost.

„Doposud nebyly izraelské úřady schopny provést nezávislé vyšetřování zločinů podle mezinárodního práva v Rafáhu, ani jinde. Je možné, že takové vyšetřování ani nechtějí provést. Závěry naší zprávy přidaly další přesvědčivé důkazy k již velkému množství věrohodné dokumentace závažných porušení práva během konfliktu v Gaze, které vyžadují nezávislé, nestranné a účinné vyšetřování,“ uzavřel Philip Luther.

„Oběti a jejich rodiny mají právo na spravedlnost a odškodnění. A podezřelí z nařizování nebo páchání válečných zločinů musí být stíháni.“


   
29.07.2015
http://www.amnesty.cz/z973/gaza-vysetrovani-ukazalo-valecne-zlociny-v-rafahu-behem-masakru-na-cerny-patek

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)