FB

Pozvánka do Lucerny: Čas, který zbývá The Time that Remains

V rámci 70. výročí NAKBY si Vás Velvyslanectví Státu Palestina dovoluje pozvat do kina Lucerna na film ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ PONDĚLÍ 11. 6. v 18:30 Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1 Vstup: VOLNÝ

English follows 

Nádherný, jedinečný a hluboce osobní popis dějinné ságy Palestiny od mezinárodně uznávaného režiséra snímků Boží zásah a Kronika zmizení, Eliy Suleimana. Čas, který zbývá je polo autobiografický film zachycující čtyři rodinné epizody. Časové rozpětí příběhu je od roku 1948 až do současnosti. Film byl inspirován soukromými deníky otce režiséra, který si je začal psát jako odbojář v roce 1948, a dopisy matky rodinným příslušníkům, jež byli nuceni Palestinu opustit. Film se snaží zachytit každodenní život těch Palestinců, kteří zůstali a byli označeni za „izraelské Araby”, žijící jako menšina ve své vlastní zemi. - csfd.cz 

Film je klasikou nejvýznamnějšího palestinského režiséra Eliy Suleimana. Uvidíte v něm mimo jiné známého herce Saleha Barkiho (Sůl tohoto moře, Když jsem tě spatřil) či Aliho Sulimana (Syrská nevěsta, Ráj hned teď, Citrónový sad). 

Promítá se v původním znění s českými a anglickými titulky, vstup volný. 

Událost na facebooku.

 

A beautiful, unique and profoundly personal description of Palestinian historical saga by the internationally renown director of God's Intervention or Chronicles of Disappearance, Eliy Suleiman. The Time that Remains is a semi-autobiographical film capturing stories of four families. The time span of the story is from 1948 to the present. The film was inspired by the private diaries of the director’s father, who began writing them when he joined the resistance in 1948, and his mother's letters to family members who were forced to leave Palestine. The film seeks to capture the everyday life of those Palestinians who have remained and have been labeled "Israeli Arabs" living as a minority in their own country. 

The film became classic of the most prominent Palestinian director Elia Suleiman. You will see well-known actor Saleh Barki (Salt of the Sea, When I Saw You) or Ali Suliman (Syrian Bride, Paradise Now, Lemon Tree). 

The film will be screened in original version with Czech and English subtitles. 

Entrance is free. Facebook event

 

.

 
 


   
09.06.2018
https://www.facebook.com/events/1983384631974655/

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)