FB

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

Papežovo nedávné uznání státu Palestina vyvolalo mezi rabíny chrámového hnutí napojenými na izraelskou vládu, armádu i akademickou sféru značné rozhořčení.

Skupina, která si říká Sanhedrin (Rada židovských mudrců), pořádala 9. září v Jeruzalémě soud, kde obvinila papeže Františka a další světové lídry včetně amerického prezidenta Obamy, Evropské unie, OSN a dalších mezinárodních organizací ze zločinů proti židovskému lidu s tím, že jejich "zločinem" je nepodpora "exkluzivního nároku" Izraele na dědictví celé historické Palestiny. Sanhedrini za "Zemi Izraele" považují části Sýrie, Iráku, Egypta, Jordánska a zřejmě i části Saudské arábie, Turecka a Kuvajtu.

Po dobu tří hodin rabíni oscilovali mezi obviňováním světových lídrů ze spiknutí proti židovskému národu, na kterém chtějí údajně spáchat genocidu, přičemž sami rabíni vyzývali Židy ke genocidě proti muslimům, křesťanům a jiným nežidům.

Nejextrémnější výroky přišly od hlavy sanhedrinského hnutí rabína Jisraele Ariela, který tvrdil, že v souladu s příběhem z Tóry z 12. století o Maimonidesovi, je židovskému lidu přikázáno zabíjet nežidy, kteří se odmítají zříci křesťanství a islámu a řídit se židovským právem. Ariel vykládal Maimonidesovo přikázání následovat sedm židovských zákonů slovy:

"Zeptáte se jich, jestli se řídí sedmi zákony. Když ano, dovolíte jim žít. Když ne, mečem zabijete všechny jejich muže. Naživu necháte pouze ženy".

Ariel pokračoval ve výkladu Tóry nabádáním Židů k zabíjení nežidů v ulicích a to včetně amerického prezidenta Obamy.

"Maimonides říká, že jestli na ulici uvidíte osobu, která nedodržuje sedm zákonů — to je, co říká —když máte tu sílu, musíte ho zabít. 
Když na ulici chytíte Obamu a víte, že se neřídí sedmi zákony atd."

Člověk v obecenstvu si chtěl rabínův výrok ujasnit a zopakoval výzvu: "Je nám přikázáno ho zabít".

Ariel odpověděl: "Pardon?"

Muž upřesnil svou poznámku: "Kážete nám ho zabít čím dříve, tím lépe".

Rabín odpověděl: "To je důvod, proč máme Maimonidese, když vás někdo ohrožuje, hrozí, že vás zničí, zabije, zabijete ho první".

Rabíni se snaží přesvědčit veřejnost a politiky, aby přijali zmíněných sedm zákonů do legislativy, přičemž rabíni tvrdí, že jejich návrh má podporu izraelského Ministerstva vnitra.

Sanhedrinští rabíni podporují židovský terorismus

Poté, co židovští extrémisté na konci července upálili palestinskou rodinu s osmnáctiměsíčním synem, sanhedrinští rabíni vydali prohlášení, ve kterém vyjádřili podporu židovským extrémistům, které izraelská policie po útoku vzala do administrativní vazby, tedy bez obvinění. Vláda později uvedla, že pachatele brutálního teroristického činu nepostaví před soud, protože chce chránit identitu zdrojů svých zpravodajských služeb.

V roce 1994 rabín Ariel chválil teroristický čin amerického ilegálního osadníka Barucha Goldsteina, který v Hebronu zmasakroval 29 modlících se Palestinců v mešitě. Ariel Goldsteina označil za mučedníka s tím, že "mučednící jsou víc než svatí a počestní lidé”.

Nedlouho po sanhedrinském hnutí předstoupil další rabín, rabín Bentzi Gopstein, před zástupy mladých studentů židovských škol a s odkazem na stejný příběh z Tóry z 12. století je ujišťoval, že vypalování kostelů je také v pořádku.

Izraelská policie však ani Gopsteina z žádného "podněcování" neobvinila. I když podněcování k rasismu a násilí je v Izraeli protizákonné a Izraelci vězní řadu Palestinců za diskutabilní komentáře na sociálních sítích. Na druhou stranu izraelská poslankyně Ayelet Shaked, která během bombardování Gazy minulý rok volala de facto po genocidě Palestinců, se po nových volbách stala dokonce ministryní spravedlnosti.

Mezi nejvýše postavené členy sanhedrinského hnutí patří jeden ze světově nejrespektovanějších expertů na výklad Talmudu Adin Steinsaltz, který byl dokonce prezidentem sanhedrinského hnutí. Mezi významné členy hnutí dále patří rabín Hillel Weiss. Weiss je emeritním profesorem na Univerzitě Bar Ilan a také ideologem vládní strany Likud. Mezi další VIP členy hnutí patří rabín Yoel Schwartz, který káže před jeruzalémským seminářem Dvar Yerushalayim a je také spoluzakladatelem a předsedou prvního bojového batalionu ultra-ortodoxních Židů v izraelské armádě.

Sám rabín Jisrael Ariel byl ředitelem Chrámového institutu, organizace sponzorované přímo izraelskou vládou, která usiluje o destrukci posvátné mešity Al-Aqsa. Tu chce Institut nahradit znovupostavením Třetího chrámu.

Židovských organizací s podobným cílem je celá řada. V rámci uskutečnění svého plánu se snaží o to, aby Izrael převzal kontrolu nad Chrámovou horou, kde se nachází posvátná mešita a Skální dóm, kterou v současné době spravuje islámská nadace Waqf.

Úsilí těchto skupin již vyjádřila podporu řada izraelských vládních činitelů, jako např. ministři vládní strany Likud Yisrael Katz a Miri Regev či ministr vládní strany Židovský domov Uri Ariel, ale také představitel opozice Yehiel “Hilik” Bar.

Izraelská organizace Ir Amim v roce 2013 zdokumentovala přímé vládní financování výše zmíněného Chrámového institutu v řádu statisíců izraelských šekelů.

Cíl těchto skupin je Palestincům velice dobře známý. I proto se střety související s izraelskými zákazy vstupu pro Palestince do mešity stále stupňují. Palestinci věří, že Izrael se snaží změnit současné status-quo na Chrámové hoře.


   
14.10.2015
https://electronicintifada.net/content/video-temple-movement-rabbi-proselytizes-genocide/14870

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)