FB

Udržování židovské většiny: obec Jeruzalém se chystá zbourat celou palestinskou čtvrť a zanecht 550 lidí bez střechy nad hlavou

Wadi Yasul je palestinská čtvrť ve východním Jeruzalémě. Nachází se mezi čtvrtí Abu Tur a Silwan a sousedí s Lesem míru. Podle údajů OCHA žije v sousedství téměř 500 lidí. Obec Jeruzalém vydala demoliční příkazy pro všechny sousední domy, takže všechny rodiny tam čelí hrozbě vyhnání. Koncem dubna město již zbouralo dva domy a vysídlilo dvě rodiny.

Obyvatelé Wadi Yasul své domy postavili na soukromé půdě Palestinců, které Izrael vyvlastnil v roce 1970.

V roce 1977 obec Jeruzalém zonovala les a oblast, kde stojí Wadi Yasul byla později označena jako zelený prostor, kde je konstrukce zakázána.

V roce 2004 obyvatelé Wadi Yasul předložili Výboru pro územní plánování a výstavbu podrobný plán pro zpětné povolení svých domovů. Výbor tento plán v roce 2008 zamítl, přičemž uvedl neslučitelnost s rámcovým plánem z roku 2000 v Jeruzalémě, který uvádí, že oblast, kde byla čtvrť vybudována, musí zůstat zeleným prostorem.

Zároveň obec Jeruzalém a JNF (Židovský národní fond) - orgán pověřený správou lesů - dali svůj souhlas osadnické organizaci El-Ad, aby pokročovala s plány budování campingu a nejdelšího rekreačního pásu v zemi. Některé jejich stavby již stojí v lese i bez stavebních povolení. Město na ně sice vydalo příkazy k demolici, ale nikdy je neprovedlo.

 

B'Tselem shrnul kontext osudu, který čeká na Wadiho Yasula a uvedl, že „od roku 1967 se plánovací politika v Jeruzalémě zaměřuje na budování a udržování židovské demografické většiny ve městě“.

 

„V rámci této politiky je téměř nemožné získat stavební povolení v palestinských čtvrtích,“ uvádí B'Tselem. „Plány, které město připravilo pro tyto čtvrti, jsou z velké části zaměřeny na omezení stavebních příležitostí v palestinských čtvrtích.“


   
19.06.2019
http://www.btselem.org/jerusalem/20190613_wadi_yasul

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)