FB

PŘEDNÁŠKA: IZRAEL A VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE, O KTERÉM ZÁPADNÍ MÉDIA NEINFORMUJÍ

STŘEDA 28. listopad Filozofická fakulta nám. Jana Palacha 2 Místnost 200 18:00

David Sheen je kanadsko-izraelský nezávislý novinář. Poslední dekádu svého života strávil v Izraeli, kde se jeho práce zaměřuje především na témata migrace, projevů rasismu a náboženský extrémismus.

Sneenovu práci naleznete na stránkách Middle East Eye, The New Arab, HuffPost,
Al Jazeera, AlterNet, The Forward, The Root, +972 Magazine a mnoha dalších periodik.

Sheen také přednáší o tématech, o kterých píše. Od roku 2014 přednášel na desítkách vysokých škol v USA a Kanadě, v evropských parlamentech a na shromážděních občanských iniciativ.

V roce 2010 patřil Sheen k přednášejícím na TEDxJohannesburg a v roce 2017 byl oceněn organizací Front Line Defenders za obranu lidských práv.

 

David Sheen na Univerzitě jižního Maine v Portlandu, březen 2015.

Inside Israel's Race Wars 

David Sheen About State Sponsored Racism In Israel

Více o Davidovi a jeho práci ZDE

O přednášce

IZRAEL A VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE, O KTERÉM ZÁPADNÍ MÉDIA NEINFORMUJÍ

Ultranacionaismus, rasová nenávist a náboženský extremismus jsou na vzestupu po celém světě i v Izraeli. Jak populární je anti-palestinská politika mezi izraelským židovstvem? Datová vizualizace izraelských průzkumů veřejného mínění odhaluje politický profil izraelského obyvatelstva a západní diskurz o izraelské vnitropolitické situaci zase vypovídá o tom, jak se tyto trendy promítají do našeho každodenního života. Nečekejte žádné jednoduché odpovědi, ale propracovanou a autentickou analýzu státu Izrael/Palestina pod Trumpem a Netanjahuem od místního novináře a zastánce lidských práv Davida Sheena.

Moderuje: Jonathan Stein, Project Syndicate

Stein je vedoucím redaktorem Project Syndicate, který publikuje originální komentáře státníků, politiků, myslitelů a aktivistů ve více než 150 zemích.

Pracovní jazyk angličtina se simultánním překladem do češtiny.

  • Přednáška 18:00 – 19:30

  • Debata 19:30 – 20:15

  • Ochutnávka palestinské kuchyně

  • Zakončení 20:45

Přednášku pořádá Velvyslanectví Státu Palestina a studentský politologický spolek POLIS.

Událost na Face Booku

 

 

                                   DAVID SHEEN: THE RISE OF ISRAELI FAR RIGHT

 

WEDNESDAY November 28th
Faculty of Philosophy nám. Jana Palacha 2
Room 200
6PM

 

David Sheen is a Canadian-Israeli independent journalist reporting from inside Israel for the past decade. Sheen’s work focuses primarily on the issues of immigration, racism, and religious extremism.

Sheen’s work can be found on the pages of Middle East Eye, The New Arab, HuffPost,
Al Jazeera, AlterNet, The Forward, The Root, +972 Magazine and many more journals.

Seen also lectures on the topics that he reports on. Since 2014, he has spoken at dozens of college campuses throughout the USA and Canada, and for European parliaments and civil society groups.

Sheen was also a featured speaker at TEDxJohannesburg in 2010, and was named a Human Rights Defender by the Front Line Defenders in 2017.

David Sheen at the University of Southern Maine in Portland, ME on March 12, 2015.

Inside Israel's Race Wars 

David Sheen About State Sponsored Racism In Israel

Learn more about Sheen at his website.

About the lecture

ISRAEL AND THE RIES OF FAR RIGHT UNREPORTED BY THE WESTERN MEDIA

Ultra-nationalism, racial hatred, and religious extremism are on the rise, around the world and in Israel. How popular are anti-Palestinian political sentiments amongst Israeli Jews? Data visualizations of Israeli opinion polls reveal patterns, and translations of Israel's internal discourse divulge how these trends are expressed and experienced in our everyday lives. No easy answers here, but an unflinching interrogation and a compelling analysis of the state of Israel*Palestine under Trump and Netanyahu – from local journalist and human rights defender David Sheen.

Moderuje: Jonathan Stein, Project Syndicate

Stein is Managing Editor of Project Syndicate, which provides original commentaries by statesmen, policymakers, thinkers, and activists to publications in more than 150 countries.

Working language English with simultaneous translation into Czech.

  • Lecture 6PM to 7:30PM

  • Debate 7:30PM – 8:15PM

  • Palestinian cuisine refreshment

  • Closing 8:45PM

    The lecture is organized by the Embassy of the State of Palestine and the association of students of political science POLIS.

Face Book event 


   
19.11.2018

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)