FB

Yesh Din: Osadnické násilí, o kterém média mlčí a nikdo je neřeší

V lednu Yesh Din zdokumentovala 15 případů osadnických útoků.

V 9 případech šlo o násilí nebo poškozování majetku.
V 1 případě šlo o incident, kdy osadník hodil kámen po autě učitele na školním dvoře ve vesnici Burin. A auto tak poškodil. Situace vyeskalovla v házení po sobě kameny, přičemž okupační síly pak školu zahalily slzným plynem a přidusily žáky i učitele.

V několika dalších případech osadníci házeli kamení na domy Palestinců a poškodili je. 

V dalším případě osadníci zvandalizovali 100 olivoníků ve vesnici Huwara. Yesh Din incident natočila a publikovala. 

Yesh Din v lednu dále zdokumentovala 6 případů násilí a poškozování majetku Palestinců páchaného izraelskými vojáky. V jednom případě v Hebronu vojáci z domu odvedli teenagera, aniž by řekli proč. Chlapec byl odveden s ostatními mladíky na více než 2 hodiny. Vojáci ho zmlátili a zkopali. Po návratu byl chlapec okamžitě odvezen do nemocnice, aby mu zašili rány na hlavě.

Ve 4 případech palestinské oběti osadnického násilí odmítly incident nahlásit izraelské policii a to z řady důvodů. Především protože izraelská policie osadníky téměř nestíhá, protože nahlásit by to museli na stanici, která je uvnitř izraelské osady a ze strachu z odplaty.

Read more in our report “Avoiding Complaining” --> http://bit.ly/AvoidingComplaining

Yesh Din zdůrazňuje, že je nutné si uvědomit, že tyto případy reprezentují pouze hrstku případů. Naprostá většina podobných incidentů se děje bez povšimnutí.

Read more about our work --> https://www.yesh-din.org/en
Donate to our struggle justice --> http://bit.ly/YDonate


   
01.02.2018
https://www.facebook.com/yeshdin/photos/a.10150092257912604.308107.284842737603/10155956828897604/?type=3&theater

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)