EN
FB

Židé ve světě mají stále větší problém podporovat Izrael

Průzkum proizraelského think-tanku Jewish People Policy Institute (JPPI) zjistil, že Žídé ve světě mají "rostoucí obtížnost s chápáním dlouhodobé izraelské politiky, kterou vnímají jako přispěvatele, ne-li tvůrce situace, ve které je třeba se zapojovat do opakovaných násilných konfrontací se svými sousedy"." Víra mnoha Židů v izraelskou touhu po míru se svými palestinskými sousedy byla nahlodána a tato eroze ovlivňuje jejich víru v nutnost používání síly," uvádí se ve zprávě.

Židé po celém světě, zejména ti mladší, se za Izrael stále více stydí a cítí se být jeho počínáním ohroženi. A to zvláště po loňském masakru v Gaze.

To je hlavní závěr nové zprávy Jewish People Policy Institute (JPPI), think-tanku podporovaného izraelskými lobbistickými skupinami, které s izraelskou vládou pracují na posilování židovské podpory Izraele a sionismu.

Zpráva s názvem: "Židovské hodnoty a izraelské používání síly v ozbrojených konfliktech: Perspektivy světového židovstva" je založena na hloubkových diskusích ve skupinách a průzkumech v židovských obcích od Austrálie přes Jižní Afriku, Evropu a Severní i Jižní Ameriku.

Pro Izrael je stále těžší přesvědčovat Židy, že pravidelné záchvaty násilí vůči Palestincům a jiným jsou oprávněné.

"Víra mnoha Židů v izraelskou touhu po míru se svými palestinskými sousedy byla nahlodána a tato eroze ovlivňuje jejich víru v nutnost používání síly," uvádí se ve zprávě.

Diskuse, které zpráva zpracovala, upozornily na "rostoucí obtížnost, kterou mají mnozí Židé s chápáním dlouhodobé izraelské politiky, kterou vnímají jako přispěvatele, ne-li tvůrce situace, ve které je třeba se zapojovat do opakovaných násilných konfrontací se svými sousedy", stojí ve zprávě.

Diskuse také odhalily "stoupající tendenci mezi Židy v diaspoře vnímat svůj vztah k Izraeli jako rušivý element v jejich osobním i společenském životě".

Mezi závěrečná doporučení zprávy patří zefektivnění hasbary (public relations), tedy propagandy v židovských komunitách ve snaze udržet přesvědčení Židů o tom, že "Izrael v boji prosazuje morální hodnoty a zdržuje se poškozování nevinných civilistů".

"Je kriticky důležité, aby byl tento obraz zachován," píše se ve zprávě JPPI.

 
 

   
06.08.2015
http://www.rozhlas.cz/plus/svet/_zprava/zide-ve-svete-maji-stale-vetsi-problem-podporovat-izrael--1518060

hlavní články

Izraelská vláda sponzoruje extrémistické skupiny, které usilují o znovupostavení Třetího chrámu, což by znamenalo destrukci mešity Al-Aqsa a Skalního dómu

nejčtenější

Palestinci v noci ubránili vesnici před dalším nájezdem osadníků, které agresivně bránila armáda

Haaretz: Židovští radikálové slavili svatbu tak, že tancovali se zbraněmi, noži, zápalnou bombou a bodali do fotky upáleného palestinského dítěte, zbraně kolovaly i do rukou dětí

EU je "hluboce znepokojena" a žádá Izrael, aby zastavil veškeré demolice a vrátil Palestincům humanitární pomoc a jejich zemědělská zvířata

UNCTAD: izraelská blokáda a války zdecimovaly Gazu do té míry, že hrozí, že do 5 let bude neobyvatelná

DCIP: Izrael zatýká 500 až 700 palestinských dětí ročně a ve stoupající míře se na nich dopouští násilí

Izraelští extrémisté zaútočili na další dům ve vesnici Duma, kde bylo upáleno dítě

B'Tselem:Upálení nemluvněte bylo ve světle odmítavé politiky chránit Palestince před osadnickým násilím jen otázkou času

Proč se Palestina bouří? Izraelská politika "v klidu střílej" a číselný kontext izraelské vojenské okupace

85 Percent of Palestinians killed by Israel were Extra-Judicially Executed

VIDEO: Rabíni, kteří podporují židovské teroristy, kázali genocidu a vyzývali k zabíjení nežidů v ulicích včetně prezidenta Obamy


Kontaktujte nás

Velvyslanectví Státu Palestina
Internacionální 1307/12, Praha 6 - Suchdol
165 00 Czech Republic
Tel.: +420 233 544 224
Fax: +420 233 552 449
9.00-15.00 (Po - Pá)